Spevavce (Passeriformes)

Rad Spevavce (Passeriformes) má 116 čeľadí, 1288 rodov a 6262 druhov.

čeľade:

striežikovité (Acanthisittidae)
lobošovité (Eurylaimidae)
pitovité (Pittidae)
hrnčiarikovité (Furnariidae)
batarovité (Thamnophilidae)
mravčiarikovité (Formicariidae)
húštinárovité (Grallariidae)
komárožrútovité (Conopophagidae)
tapakulovité (Rhinocryptidae)
náprsenkárovité (Melanopareiidae)
postriežkarovité (Tyrannidae)
kotingovité (Cotingidae)
piprovité (Pipridae)
tityrovité (Tityridae)
lýrochvostovité (Menuridae)
skrabiarovité (Atrichornithidae)
šiatorníkovité (Ptilonorhynchidae)
lezcovité (Climacteridae)
zamatovcovité (Maluridae)
medárikovité (Meliphagidae)
štetinárovité (Dasyornithidae)
pardálkovité (Pardalotidae)
ostrozobkovité (Acanthizidae)
krivozobovité (Pomatostomidae)
tŕňochvostovité (Orthonychidae)
saténovcovité (Cnemophilidae)
bobuliarkovité (Melanocharitidae)
ovociarkovité (Paramythiidae)
laločníkovité (Callaeatidae)
hihiovité (Notiomystidae)
plieskačovité (Psophodidae)
strakošíkovité (Platysteiridae)
vangovcovité (Tephrodornithidae)
okuliarnatkovité (Prionopidae)
mäsiarikovité (Malaconotidae)
člnozobkovité (Machaerirhynchidae)
vangovité (Vangidae)
vrieskavcovité (Cracticidae)
bradavčiakovité (Pityriasidae)
hmyziarovité (Artamidae)
jarovité (Aegithinidae)
húseničiarkovité (Campephagidae)
brhlíčkovité (Neosittidae)
hlaváčikovité (Pachycephalidae)
strakošovité (Laniidae)
vireovité (Vireonidae)
vlhovité (Oriolidae)
drongovité (Dicruridae)
vejárnikovité (Rhipiduridae)
monarchovité (Monarchidae)
krkavcovité (Corvidae)
krakovité (Corcoracidae)
rajkovité (Paradisaeidae)
mucholovkovité (Petroicidae)
holohlavcovité (Picathartidae)
skalovcovité (Chaetopidae)
džungliarovité (Eupetidae)
chochláčovité (Bombycillidae)
hodvábnikovité (Ptilogonatidae)
kolesnákovité (Hypocoliidae)
dulusovité (Dulidae)
celebeskovité (Hylocitreidae)
čiernonôžkovité (Stenostiridae)
sýkorkovité (Paridae)
kúdeľníčkovité (Remizidae)
fúzatkovité (Panuridae)
vetvárovité (Nicatoridae)
škovránkovité (Alaudidae)
bylbylovité (Pycnonotidae)
lastovičkovité (Hirundinidae)
kryptilovité (Macrosphenidae)
cetiovité (Cettiidae)
mlynárkovité (Aegithalidae)
kolibiarikovité (Phylloscopidae)
trsteniarikovité (Acrocephalidae)
svrkavcovité (Megaluridae)* svrčiakovité (Locustellidae)
anguovité (Donacobiidae)
tetrakovité (Bernieridae)
cistovníkovité (Cisticolidae)
timáliovité (Timaliidae)
penicovité (Sylviidae)
okánikovité (Zosteropidae)
medosajovité (Promeropidae)
irenovité (Irenidae)
králikovité (Regulidae)
tmavopláštnikovité (Hyliotidae)
orieškovité (Troglodytidae)
sivuškovité (Polioptilidae)
brhlíkovité (Sittidae)
murárikovité (Tichodromidae)
kôrovníkovité (Certhiidae)
spevákovité (Mimidae)
škorcovité (Sturnidae)
kľuváčovité (Buphagidae)
drozdovité (Turdidae)
muchárovité (Muscicapidae)
vodnárovité (Cinclidae)
zelenáčikovité (Chloropseidae)
bobuliarovité (Dicaeidae)
nektárovkovité (Nectariniidae)
vrabcovité (Passeridae)
pletiarkovité (Ploceidae)
astrildovité (Estrildidae)
vdovkovité (Viduidae)
ihličiarovité (Peucedramidae)
vrchárkovité (Prunellidae)
trasochvostovité (Motacillidae)
ružovcovité (Urocynchramidae)
pinkovité (Fringillidae)
horárikovité (Parulidae)
trupiálovité (Icteridae)
nektárnikovité (Coerebidae)
strnádkovité (Emberizidae)
tangarovité (Thraupidae)
ostrohárkovité (Calcariidae)
kardinálovité (Cardinalidae)

Na Slovensku sa vyskytuje 131 druhov (106 hniezdičov) z 29 čeľadí.

Kompletnú taxonómiu Passeriformes si môžete pozrieť tu.

Kontakt

Atlas vtáčích pier

khangi@centrum.cz

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode