Atlas pier vtákov Slovenska

Ako pracovať s atlasom

V ponuke menu je zoznam radov triedy vtákov, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska. Po výbere konkrétneho radu sa vám zobrazí stránka daného radu s popisom a zoznamom čeľadí. Potom si stačí vybrať druh, ktorý sa nachádza v čeľadi.

V atlase nie sú uvedené rady: POTÁPLICE (GAVIIFORMES) a STEPIARE (PTEROCLIDIFORMES).

Druhy v tomto atlase sú uvedené podľa rozhodnutia Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti - BirdLife Slovensko, aktualizovaná k 16.9.2011. Zoznam vtákov Slovenska zahŕňa druhy kategórií A, B a C. Okrem týchto kategórií existujú ešte kategórie D a E, ale tie zahŕňajú druhy, ktoré nepatria do zoznamu vtákov Slovenska. Kategórie A, C a E sú rozdelené ešte na podkategórie. Viac o zozname vtákov Slovenska a kategóriách prirodzenosti výskytu si môžete pozrieť tu.

Taxonómia v atlase sa riadi podľa www.zoonomen.net.

Nomenklatúra je uvedená podľa publikácie: Kovalik, P., Pačenovský, S., Čapek, M. & Topercer, J., 2010: Slovenské mená vtákov sveta. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava.

 

Kategórie prirodzenosti výskytu:
A - druhy so zjavne prirodzeným výskytom zaznamenaným na území terajšej SR aspoň raz od 1. 1. 1950
B - druhy so zjavne prirodzeným výskytom zaznamenaným na území terajšej SR aspoň raz medzi 1. 1. 1800 a 31. 12. 1949, no neskôr už nezaznamenané
C - introdukované a (re)naturalizované druhy, ktoré na území terajšej SR vytvárajú samostatne sa udržiavajúce hniezdne populácie, alebo k nám zaletujú z takýchto populácií v zahraničí

D - druhy sporného pôvodu, pri ktorých existujú odôvodnené pochybnosti, či sa na území terajšej SR vôbec niekedy vyskytli prirodzene (inak by patrili do kategórie A)
E - druhy na území terajšej SR introdukované/úmyselne vypúšťané, zavlečené alebo uniknuté zo zajatia, ktoré netvoria samostatne sa udržiavajúce hniezdne populácie

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode