Zúbkozobce (Anseriformes)

Tento rad zahŕňa vodné vtáky, pre ktoré je typické zavalité telo, krátke nohy s plávacími blanami medzi prstami, súčasné pŕchnutie pier, sploštený zobák prispôsobený na filtrovanie vody, monogamia a migrácia. Zúbkozobce majú 173 druhov, 52 rodov v 3 čeľadiach a sú zastúpené na celom svete okrem Antarktídy, pričom len čeľaď kačicovité (Anatidae) je zastúpená na všetkých kontinentoch.
Operenie je bohaté. Páperie je husté a rozkladá sa na celom tele. Obrysové perie je pružné
s oblúkovitým prehnutím. Ručných letiek je 11, kormidlových pier je 12-24. Majú dobre vyvinutú nadchvostovú žľazu, ktorá produkuje olejovitý sekrét, ktorý si zúbkozobce zobákom roztierajú na perie.
Pŕchnutie letiek je metachrónne, ale postup je taký rýchly, že sa podobá synchrónnemu a preto strácajú schopnosť lietať. Postupné pŕchnutie letiek pri labutiach a husiach ide z oboch koncov do prostriedku, pri kačiciach je to naopak. Drobné perie sa vymieňa 2 krát do roka.

čeľade:

anhimovité (Anhimidae) - Južná Amerika, 2 rody a 3 druhy
husiarkovité (Anseranatidae) - Austrália, 1 rod a 1 druh
kačicovité (Anatidae) - celosvetovo, 49 rodov a 169 druhov

Na Slovensku sa vyskytuje 37 druhov (14 hniezdičov) z čeľade kačicovité (Anatidae):

hniezdiče:

hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kazarka pestrá (Tadorna tadorna)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
kačica chrapka (Anas crecca)
potápač veľký (Mergus merganser)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)

nehniezdiče:

hus siatinná (Anser fabalis)
hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus)
hus bieločelá (Anser albifrons)
hus malá (Anser erythropus)
bernikla veľká (Branta canadensis)
bernikla tmavá (Branta bernicla)
bernikla bielolíca (Branta leucopsis)
bernikla červenokrká (Branta ruficollis)
labuť malá (Cygnus columbianus)
labuť spevavá (Cygnus cygnus)
kazarka hrdzavá (Tadorna ferruginea)
kačica hvizdárka (Anas penelope)
chochlačka obojková (Aythya collaris)
chochlačka morská (Aythya marila)
kajka morská (Somateria mollissima)
kamenárka strakatá (Histrionicus histrionicus)
turpan tmavý (Melanitta fusca)
turpan čierny (Melanitta nigra)
ľadovka dlhochvostá (Clangula hyemalis)
hlaholka severská (Bucephala clangula)
potápač malý (Mergellus albellus)
potápač prostredný (Mergus serrator)
potápnica bielohlavá (Oxyura leucocephala)

Kompletnú taxonómiu Anseriformes si môžete pozrieť tu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode