Ďatľovce (Piciformes)

Rad ďatľovce (Piciformes) má 9 čeľadí, 71 rodov a 432 druhov.

čeľade:

jagavcovité (Galbulidae)
lenivkovité (Bucconidae)
hlaváňovité (Capitonidae)
jumbovité (Semnornithidae)
tukanovité (Ramphastidae)
barbetovité (Megalaimidae)
fuzáňovité (Lybiidae)
medozvestkovité (Indicatoridae)
žlnovité (Picidae)

Na Slovensku sa vyskytuje 10 druhov (hniezdiče) z 1 čeľade.

žlnovité (Picidae):
ďateľ veľký (Dendrocopos major)
ďateľ malý (Dendrocopos minor)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)
ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)
tesár čierny (Dryocopus martius)
ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)
žlna zelená (Picus viridis)
žlna sivá (Picus canus)
krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Kompletnú taxonómiu Piciformes si môžete pozrieť tu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode