Dravce (accipitriformes)

Rad dravce (Accipitriformes) má 4 čeľade, 74 rodov a 263 druhov.

1. kondorovité (Cathartidae)
2. hadožrútovité (Sagittariidae)
3. kršiakovité (Pandionidae)
4. jastrabovité (Accipitridae)

Na Slovensku majú zastúpenie čeľade:

kršiakovité (Pandionidae):
kršiak rybár (Pandion haliaetus) - nehniezdič

jastrabovité (Accipitridae):
včelár lesný (Pernis apivorus)
haja červená (Milvus milvus)
haja tmavá (Milvus migrans)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
kaňa popolavá (Circus pygargus)
jastrab krahulec (Accipiter nisus)
jastrab veľký (Accipiter gentilis)
myšiak hôrny (
Buteo buteo)
orol krikľavý (Aquila pomarina)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
orol skalný (Aquila chrysaetos)
orol malý (Hieraaetus pennatus)
orol hrubozobý (Aquila clanga) - nehniezdič
orol stepný (Aquila nipalensis) - nehniezdič
myšiak hrdzavý (Buteo rufinus) - nehniezdič
myšiak severský (Buteo lagopus) - nehniezdič
kaňa sivá (Circus cyaneus) - nehniezdič
kaňa stepná (Circus macrourus) - nehniezdič
zdochlinár biely (Neophron percnopterus) - nehniezdič
sup bielohlavý (Gyps fulvus) - nehniezdič
sup tmavohnedý (Aegypius monachus) - nehniezdič

Kompletnú taxonúmiu Accipitriformes si môžete pozrieť tu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode