Brodivce (pelecaniformes)

Rad brodivce má 5 čeľadí, 35 rodov, 113 druhov.

čeľade:

1. Ibisovité (Threskiornithidae)
2. Volavkovité (Ardeidae)
3. Takatrovité (Scopidae)
4. Člnozobcovité (Balaenicipitidae)
5. Pelikánovité (Pelecanidae)

Na Slovensku majú zastúpenie:

ibisovité (Threskiornithidae):
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
ibisovec hnedý (Plegadis falcinellus) - nehniezdič

volavkovité (Ardeidae):
bučiak veľký (Botaurus stellaris)
bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
čaplička vlasatá (Ardeola ralloides)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
volavka purpurová (Ardea purpurea)
beluša veľká (Ardea alba)
beluša malá (Egretta garzetta)
hltavka chochlatá (Bubulcus ibis) - nehniezdič

pelikánovité (Pelecanidae):
pelikán ružový (Pelecanus onocrotalus) - nehniezdič
pelikán kučeravý (Pelecanus crispus) - nehniezdič

Kompletnú taxonómiu Pelecaniformes si môžete pozrieť tu.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode