Bahniaky (Charadriiformes)

Rad bahniaky (Charadriiformes) má 19 čeľadí, 95 rodov a 383 druhov.

čeľade:
prepeľovcovité (Turnicidae)
ležiakovité (Burhinidae)
belákovité (Chionidae)
kulikovcovité (Pluvianellidae)
lastúrničiarovité (Haematopodidae)
čapľovcovité (Dromadidae)
srpiarovité (Ibidorhynchidae)
šabliarkovité (Recurvirostridae)
kulíkovité (Charadriidae)
krokodíliarovité (Pluvianidae)
slukovcovité (Rostratulidae)
jakanovité (Jacanidae)
prepeľovité (Pedionomidae)
výšinárovité (Thinocoridae)
slukovité (Scolopacidae)
prieložníkovité (Glareolidae)
čajkovité (Laridae)
pomorníkovité (Stercorariidae)
alkovité (Alcidae)

Na Slovensku sa vyskytuje 69 druhov (21 hniezdičov) z 8 čeľadí:

ležiakovité (Burhinidae):
ležiak úhorový (Burhinus oedicnemus)

lastúrničiarovité (Haematopodidae):
lastúrničiar strakatý (Haematopus ostralegus) - nehniezdič

šabliarkovité (Recurvirostridae):
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)

kulíkovité (Charadriidae):
kulík riečny (Charadrius dubius)
kulík piesočný (Charadrius hiaticula) - nehniezdič
kulík vrchovský (Charadrius morinellus) - nehniezdič
kulík morský (Charadrius alexandrinus)
kulík bledý (Pluvialis squatarola) - nehniezdič
kulík zlatý (Pluvialis apricaria) - nehniezdič
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
cíbik stepný (Vanellus gregarius) - nehniezdič

slukovité (Scolopacidae):
sluka hôrna (Scolopax rusticola)
močiarnička tichá (Lymnocryptes minimus) - nehniezdič
močiarnica tichá (Gallinago media) - nehniezdič
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
brehár hrdzavý (Limosa lapponica) - nehniezdič
hvizdák malý (Numenius phaeopus) - nehniezdič
hvizdák tenkozobý (Numenius tenuirostris) - nehniezdič
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus) - nehniezdič
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
kalužiak štíhly (Tringa stagnatilis) - nehniezdič
kalužiak sivý (Tringa nebularia) - nehniezdič
kalužiak perlavý (Tringa ochropus) - nehniezdič
kalužiak močiarny (Tringa glareola) - nehniezdič
brodník sivý (Xenus cinereus) - nehniezdič
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos)
kamenár strakatý (Arenaria interpres) - nehniezdič
pobrežník hrdzavý (Calidris canutus) - nehniezdič
pobrežník belavý (Calidris alba) - nehniezdič
pobrežník malý (Calidris minuta) - nehniezdič
pobrežník sivý (Calidris temminckii) - nehniezdič
pobrežník škvrnitý (Calidris melanotos) - nehniezdič
pobrežník krivozobý (Calidris ferruginea) - nehniezdič
pobrežník morský (Calidris maritima) - nehniezdič
pobrežník čiernozobý (Calidris alpina) - nehniezdič
brehárik ploskozobý (Limicola falcinellus) - nehniezdič
bojovník bahenný (Philomachus pugnax) - nehniezdič
lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) - nehniezdič
lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) - nehniezdič

prieložníkovité (Glareolidae):
prieložník čiernokrídly (Glareola nordmanni) - nehniezdič
prieložník stepný (Glareola pratincola) - nehniezdič

čajkovité (Laridae):
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus)
čajka sivá (Larus canus)
čajka bielohlavá (Larus cachinnans)
čajka tmavá (Larus fuscus) - nehniezdič
čajka žltonohá (Larus michahellis) - nehniezdič
čajka striebristá (Larus argentatus) - nehniezdič
čajka bledá (Larus hyperboreus) - nehniezdič
čajka morská (Larus marinus) - nehniezdič
čajka obrúčkozobá (Larus delawarensis) - nehniezdič
čajka malá (Hydrocoloeus minutus) - nehniezdič
čajka vidlochvostá (Xema sabini) - nehniezdič
čajka trojprstá (Rissa tridactyla) - nehniezdič
rybár riečny (Sterna hirundo)
rybár malý (Sternula albifrons)
čorík bahenný (Chlidonias hybrida)
čorík bielokrídly (Chlidonias leucopterus)
čorík čierny (Chlidonias niger)
rybár dlhochvostý (Sterna paradisaea) - nehniezdič
rybár sivý (Thalasseus sandvicensis) - nehniezdič
čegrava veľkozobá (Hydroprogne caspia) - nehniezdič
rybárka krátkozobá (Gelochelidon nilotica) - nehniezdič

pomorníkovité (Stercorariidae):
pomorník stredný (Stercorarius pomarinus) - nehniezdič
pomorník príživný (Stercorarius parasiticus) - nehniezdič
pomorník malý (Stercorarius longicaudus) - nehniezdič

 

Kompletnú taxonómiu Charadriiformes si môžete pozrieť tu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode