Hrabavce (Galliformes)

Tento rad zahŕňa vtáky, pre ktoré sú typické silné nohy prispôsobené k hrabaniu a behaniu, zavalité telo a malá hlava (v pomere k telu), život a hniezdenie na zemi a výrazný pohlavný dimorfizmus. Rad hrabavce je zastúpený na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy, pričom najviac druhov žije v Ázii.
Majú bohaté, husté operenie. Obrysové perie má hyporhachis a spodná časť zástavice je polopáperie (okrem letiek a kormidlových pier). Páperie je slabo vyvinuté a vyrastá iba na holinách. Úplne chýba púdrové perie (preto vyhľadávajú prachové kúpele). Počet ručných letiek je 10, kormidlových pier je 6-12 párov. Pŕchnutie  (úplné) prebieha raz ročne po vyhniezdení. Výnimočne aj čiastočné pŕchnutie pred hniezdením (hlavne perie na krku). Typické pre hrabavce (okrem Cracidae) je, že pri prvom pŕchnutí, sa mladým vtákom nevymenia vonkajšie (krajné, P9 a P10) 2 ručné letky. Tie sa vymenia až pri ďalšom pŕchnutí.

Rad hrabavce má 299 druhov, 84 rodov v 5 čeľadiach:

tabonovité (Megapodiidae)
hokovité (Cracidae)
bažantovité (Phasianidae)
perličkovité (Numididae)
prepelkovité (Odontophoridae)

Na Slovensku sa vyskytuje 6 druhov (hniezdiče) z 1 čeľade:

bažantovité (Phasianidae):
jariabok hôrny (Tetrastes bonasia)
hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)
tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
jarabica poľná (Perdix perdix)
prepelica poľná (Coturnix coturnix)
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)

Kompletnú taxonómiu Galliformes si môžete pozrieť tu.

Viac o hrabavcoch nájdete na www.bazanty.szm.sk.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode