M-N-O-P

M

 

N

nidifúgne - nekrmivé; vzťahuje sa na mláďatá, ktoré nekŕmia rodičia, ale po osušení opúšťajú hniezdo a hľadajú si potravu samé (napr. hrabavce, zúbkozobce)

nidikolné - krmivé; vzťahuje sa na mláďatá, ktoré po vyliahnutí ostávajú v hniezde a rodičia im nosia potravu (napr. dravce, spevavce)

O

 

P

pohlavný dimorfizmus

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode